Bestyrelsen


Bestyrelsens sammensætning fremgår af Legatets vedtægter og består for tiden af følgende personer:


Formand  :  Br. Ib Pörtner
Næstformand  :  Br. Johan Bech Pedersen
Sekretær  :  Br. Peter Nedergaard
Suppleant  :  Br. Ove Felstedt