Formål


Legatet har til formål at støtte humanitære, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige formål, indenfor det tidligere Frederiksborg Amt.
Brødrene har gennem en længere årrække ved årlige kontingenter og gaver fremskaffet midler til oprettelse af legatet. Videre har der været afholdt arrangementer, ligesom der fremover gerne modtages gaver og arv med henblik på styrkelse af legatets økonomi.”